Nov 2019
14
NO NAMA USULAN TMT PANGKAT UNIT KERJA CETAK
1 SITTI RAMLAH SLTA (I/c, I/d ke II/a) 01-10-2018 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKELLENG
2 WAHYUDDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 DINAS PERIKANAN
3 DALMIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 279 MALAKKE
4 MUJETAHIDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2014 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5 SITTI YANIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KECAMATAN TEMPE
6 SYAMSURIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
7 SRIRAHAYU S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-06-2014 SDN 123 BOLA
8 MUHAMMAD TAHIR WH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 412 INRELLO
9 ROSILAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 SMPN 3 PITUMPANUA
10 ATIRA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN WALENNAE
11 ANDI ATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 416 TEMMABARANG
12 TENRIRAWE S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-01-2017 SEKRETARIAT DAERAH
13 ANDI SRIAPI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN ANABANUA
14 ABDUL WAHID S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
15 SURIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 390 LIMPO MAJANG
16 SULTAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
17 HASNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2017 KANTOR KELURAHAN MADDUKKELLENG
18 KAMIRUDDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-06-2014 SMPN 1 TANASITOLO
19 JUMIATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 404 DOPING
20 SURIYANANENSI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 SMPN 2 BELAWA
21 HASNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
22 ANDI ROSDIANA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 330 MARANNU
23 ZAINAL JAYA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2017 SEKRETARIAT DAERAH
24 NURMIATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
25 RAHMAWATI M S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 390 LIMPO MAJANG
26 BESSE SAIDAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 3 TANASITOLO
27 HALMIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 193 LABAWANG
28 SYAMSUAR YAHYA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 5 SENGKANG
29 MATAHARI AWENG S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 196 PATTIROLOKKA
30 ASIS HATTA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 250 TOWALIDA
31 INDO UMI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 275 KALOLA
32 BESSE MASINTAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 3 SAJOANGING
33 NASIBA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 199 MADDUKKELLENG
34 MUHAMMAD ARIF S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
35 NENNI HERAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
36 HASNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN WALENNAE
37 ANDI WAHIDA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 39 MATTIROWALIE
38 HASNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 KANTOR KECAMATAN BELAWA
39 PAISAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 278 BELAWA
40 MUSABAKAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2017 SEKRETARIAT DAERAH
41 BADERIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 216 DUALIMPOE
42 INDO ASSE S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 147 TEMMABARANG
43 AMIRUDDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
44 AMIS S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KECAMATAN SABBANGPARU
45 RAHMAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 360 ANABANUA
46 YANSI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 193 LABAWANG
47 RUSNAINI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
48 HASMINDA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 9 SITAMPAE
49 ROHANAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 333 TANGKOLI
50 DARNA NENGSIH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 265 ASORAJANG
51 ANDI ASRI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 85 TADANGPALIE
52 YAPE S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 395 BARMMAMASE
53 ANDI SUPRIADI 01-10-2018 SDN 189 LOMPOLOANG
54 HERLINA SIANG S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 238 Paselloreng
55 INDO ESSE S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 12 ATAKKAE
56 ARISAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 39 MATTIROWALIE
57 SRIWATY S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PERIKANAN
58 MASAULENG S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 2 MANIANGPAJO
59 MUKRAMIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 1 PADDUPPA
60 SUKARDI RAMLI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2015 SDN 301 LEMPONG
61 SENANDARIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 258 TEDDAOPU
62 MARDATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 291 LIU
63 ANDI DARMATIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 366 SALOBULO
64 MEGAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 345 LAMARUA
65 MUSSARIFAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 147 TEMMABARANG
66 ANDI ARDAYANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 168 RUMPIA
67 SUKMA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 416 TEMMABARANG
68 ANDI TAUFIK SULOLIPU S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 4 GILIRENG
69 HARIATY S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
70 ALAMSYAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 352 TOBARAKKA
71 HASNAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 414 KEERA
72 JASMIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
73 NIRA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 76 Ujungpero
74 IRWAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
75 KUMALA RIA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
76 SITTI RABIA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 243 LIU
77 BAHRIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 219 MACERO
78 PAISAL S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 20-04-2016 SDN 4 MADDUKKELLENG
79 ANDI ILHAM S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 SMPN 1 SENGKANG
80 NENIDHIANA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 269 MANNAGAE
81 MASJAYA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
82 INDO ESSE S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 227 DOPING
83 WARDANA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 47 MAMMINASAE
84 AGUSLANG S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 50 GILIRENG
85 JUSNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 UPTD PUSKESMAS PITUMPANUA
86 HALIATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 351 BENTENG
87 ANDI ARFIANY S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
88 TAJUDDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 12 ATAKKAE
89 HARIADI KADIR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
90 MUH. ZAKARIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 SEKRETARIAT DAERAH
91 KAMARUDDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 312 CINNONG TABI
92 ROSMINI A S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 290 PALLIMAE
93 AMBO DALLE S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
94 AISYAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 199 MADDUKKELLENG
95 IRMAN JAYA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KECAMATAN PITUMPANUA
96 ERNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 231 LIU
97 BAYU GUNA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, JASA KONSTRUKSI DAN PENATAAN RUANG
98 JUSMAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
99 ELIA DANA CITRA THAMRIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN BULU PABBULU
100 HASNI M S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN BARU TANCUNG
101 HAERUDDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 233 LAUWA
102 SRI ESKASTUTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 185 TOBARAKKA
103 ANDI EKY FANDI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 KANTOR KECAMATAN MAJAULENG
104 SORFIANY S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 17 LAELO
105 YULISMAYANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 358 WAJORIAJA
106 M. YASRI YUNI. A S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
107 ROSMIANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
108 KASMAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 295 LAMPULUNG
109 SURIANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 4 PITUMPANUA
110 SITTI NURMIATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 45 POLEONRO
111 ANDI ISMAIL S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KECAMATAN BELAWA
112 ANDI ZAINAL ABIDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 366 SALOBULO
113 ANDI TENRI DIO S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 216 DUALIMPOE
114 HERLINA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 77 SALOTENGNGA
115 SURIYANTO S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN MALAKKE
116 RUMLAH, A.MD.P. S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
117 IDHAM KHALIK S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KECAMATAN KEERA
118 AGUS THAMRIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 213 LAPONGKODA
119 HASFARDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 UPTD PUSKESMAS GILIRENG
120 INDRAYANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-06-2014 SDN 407 LAUTANG
121 JUMHURIATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 399 SIWA
122 MUHAMMAD BAHRI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 184 BATU
123 MUHAMMAD JAFAR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
124 ABDUL MUIS S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 66 LEPPANGENG
125 ANDI YULIANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 235 WATALLIPUE
126 SURIYANTI Y. S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 409 WORONGE
127 BESSE ASRIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
128 ANDI BESSE SUMPALA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PERHUBUNGAN
129 ANDI MUHAMMAD IRFAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
130 AMBO CENNING S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 3 MADDUKKELLENG
131 DARYANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 109 LAGOARI
132 ANDI HARTATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 378 WELE
133 ANDI MULIANA, A.MA. S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
134 WARDA JUMAITI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 203 LEPPANGENG
135 NURENI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 3 MAJAULENG
136 DEWI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 68 LAUTANG
137 SITTI HATIJA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 270 WEWANGREWU
138 SANTI SULEMAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 123 BOLA
139 DAHLIA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KECAMATAN TANASITOLO
140 SITTI ROSIDA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
141 ASMAYANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 3 TANASITOLO
142 MUHAMMAD IHSAN SLTA (I/c, I/d ke II/a) 01-04-2017 KANTOR KELURAHAN WIRINGPALENNAE
143 SYAHRIANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
144 ANDI HUDRAWI S.2 (III/a ke III/b) 01-10-2017 DINAS PERHUBUNGAN
145 ASWIDIAH, A.MD.P. S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
146 FERAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 1 PADDUPPA
147 SUDIRNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 272 DUALIMPOE
148 DARNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
149 ERNAWATI UMAR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 260 LAPONGKODA
150 NUR SRI WAHYUNI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 9 SITAMPAE
151 MARYANA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 306 LAWESSO
152 FARIDAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 54 DUALIMPOE
153 MUH. RUSLAN B S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 1 BELAWA
154 FIKRI H. ABIDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KECAMATAN TEMPE
155 EVI DANIATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN SIENGKANG
156 APRIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 49 ALAUSALO
157 ANDI IRMAWANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 55 MATTIROWALIE
158 ABDUL AZIS S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 50 GILIRENG
159 ANDI HERAWATI, A.MA. S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 128 RAJAMAWELLANG
160 NANINGSI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 19 TEMPE
161 MUH. ZAKIR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2014 SMPN 5 SAJOANGING
162 GUNAWAN JAFAR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 SEKRETARIAT DPRD
163 SITTI SUHARTINI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 164 TOSORA
164 DULYANTO SLTA (I/c, I/d ke II/a) 01-04-2017 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, JASA KONSTRUKSI DAN PENATAAN RUANG
165 HERIATI. HZ S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 332 MATTIROTAPPARENG
166 SUHARTINI YUNUS S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-06-2014 SDN 10 PATTIROSOMPE
167 ANDI ASMA 01-10-2018 SMPN 3 TANASITOLO
168 ANDI AFWANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 216 DUALIMPOE
169 MUHAMMAD HAJAR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 1 PADDUPPA
170 SRI RAHAYU S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 158 URAIYANG
171 MITRAWIRDAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 2 MADDUKKELLENG
172 YUSNIYANTI S S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 231 LIU
173 ULENG S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-06-2014 KANTOR KECAMATAN PENRANG
174 ANDI WAHYU NASRUN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2017 KANTOR KELURAHAN WATALLIPUE
175 BAHERIA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 85 TADANGPALIE
176 SULRIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
177 HARWINI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 SDN 212 WIRINGPALENNAE
178 FITRIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 66 LEPPANGENG
179 A. NURLAELAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 3 BOLA
180 SAHARUDDIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 365 AJURAJA
181 MULIYATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 15 TEDDAOPU
182 MUHAMMAD SAFRI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
183 SUHARNI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 12 ATAKKAE
184 ASPARMAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 124 PARIGI
185 SULFIYANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 366 SALOBULO
186 AMBO OGI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 226 ALUPPANG
187 ASMI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
188 MUKSIN AMIN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 118 CEPPAGA
189 BAMBANG SUPRIYONO S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKELLENG
190 IRMA SULEMAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SD 107 PENEKI
191 KASMAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 31 INALIPUE
192 BESSE TENRIOLA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SMPN 1 MAJAULENG
193 NURHAYATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 404 DOPING
194 RISDAYANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 9 SITAMPAE
195 SURIANI HAJWAR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 61 BELAWA
196 RINA ADRIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2017 DINAS PERDAGANGAN
197 ALIRMAN SYAHBANA BOEN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PERIKANAN
198 BASO EFFENDI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 SEKRETARIAT DPRD
199 MARPATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 195 LALLISENG
200 ERVIANA YULIAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 330 MARANNU
201 BESSE ERNA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 178 RUMPIA
202 YUDHA ARISANDA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2018 KANTOR KECAMATAN MAJAULENG
203 HENDRA YULISTINA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-05-2016 SDN 212 WIRINGPALENNAE
204 ABDUL RAHMAN HASAN S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 184 BATU
205 RIRIN SALVIA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 3 MADDUKKELLENG
206 AMRANG S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 80 UGI
207 NURLAELAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 183 MARANNU
208 EVI ZILVIANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 331 TEMPE
209 BESSE FATMAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 210 BOTTO PENNO
210 YULIANTI S.2 (III/a ke III/b) 01-04-2019 KANTOR KECAMATAN KEERA
211 MANSUR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 116 PANTAI TIMUR
212 ERNI DAMAYANTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
213 BESSE ASRIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 176 BOTTOTANRE
214 NURHIDAYAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PERKEBUNAN
215 A. BESSE ENI RATNASARI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 332 MATTIROTAPPARENG
216 SYAMSURIADI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 189 LOMPOLOANG
217 SUHENA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 258 TEDDAOPU
218 ANDI SURIATNA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 304 TEMMABARANG
219 SARFIAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SD 107 PENEKI
220 EVIANA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 52 POLEWALIE
221 SRI YULIANA S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2016 SDN 144 PADAELO
222 SITTI SYAHRANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 412 INRELLO
223 ANDI ASRIANTO S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 180 BOTTOBENTENG
224 MARLINA SLTA (I/c, I/d ke II/a) 01-10-2018 KANTOR KELURAHAN ATAKKAE
225 NURFAISAH S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 230 TOSORA
226 HASNI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 139 SAKKOLI
227 UMMIL KHAIR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 401 TADANGPALIE
228 FITRA TURAHMI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 INSPEKTORAT DAERAH
229 SITTI RAHMA ISHAQ S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
230 YUSNAWATI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2018 SDN 111 BOTTO
231 YUSTI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 SMPN 2 MANIANGPAJO
232 MUSLIANI S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-10-2015 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
233 SYAMSINAR S.1 (II/a,II/b,II/c,II/d ke III/a) 01-04-2019 SMPN 2 MAJAULENG
Cetak Daftar
© Copyrighted by: read-one
Gunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox