Jan 2021
20
SYARAT UMUM UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
a. Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional Tertentu yang memiliki dan atau memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah satu tingkat di atasnya dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai PNS atau telah masuk dalam tata naskah kepegawaian/ kepangkatan PNS;
b. Kualifikasi pendidikan dan jurusan dalam Surat Tanda Tamat Balajar/ Ijazah yang diperoleh atau digunakan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus relevan dengan tugas jabatan PNS yang bersangkutan.
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
© Copyrighted by: read-one
Gunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox